Navigation

Calendar

Today is Thu 16/8/2018

News

Contact

  • Súkromná základná škola / Súkromné gymnázium GALILEO SCHOOL
    Dudvážska 6, 821 07 Bratislava 214
  • 02/4598 1928, 4598 1929

Photogallery