Navigation

Novinky / News

 • Vážení rodičia, milí žiaci a študenti GALILEO SCHOOL,

  s veľkou radosťou si Vám dovoľujeme touto cestou oznámiť, že na základe rozhodnutia Branislava Gröhlinga, ministra školstva, vedy, výskumu a športu, obnovujeme školské vyučovanie aj na druhom stupni ZŠ v ročníkoch 6 – 8, a tiež všetkých ročníkov gymnázia, a to od pondelka 22.6.2020.

  Počnúc týmto dňom bude na celej základnej škole a gymnáziu prebiehať výučba podľa riadneho rozvrhu. Odovzdávanie vysvedčení bude organizované v posledný deň školského roka v utorok 30.6.2020. V tento deň sa tiež slávnostne rozlúčime s našimi maturantami z piateho ročníka gymnázia.

 • V súlade s rozhodnutím Ministerstva školstva o prijímaní na vzdelávanie na stredných školách bolo obsadených 42 miest do prvého ročníka gymnázia. Na zvyšné dve neobsadené miesta sa uskutoční druhé kolo prijímacieho konania vo štvrtok 18.júna 2020.

  According to the decree of the Ministry of Education with regards of the high school enrollment, 42 students were successfully placed into the first grade. The remaining two vacant places will be subject to the second round of entry exams of Thursday 18th June 2020.

 • Vážení rodičia,

  Zákonný zástupca dieťaťa, prípadne iná osoba žijúca so žiakom v jednej domácnosti staršia ako 10 rokov môže žiaka vyzdvihnúť po skončení vyučovania, najneskôr však do 16:30.

  Zákonný zástupca do budovy školy nevstupuje a svoj pobyt v areáli školy podľa nariadenia RÚVZ skráti na maximálne 10 minút.

  Svoj príchod môže vopred oznámiť na tel.čísle: 02/45981928, alebo na mobilné číslo: 0915 793 032.

  Ďakujeme.

  GALILEO SCHOOL

  _______________________________________________________________________________

 • Vážení rodičia,


  Na deň detí 1.6.2020 sa brány našej materskej školy pre našich škôlkarov opätovne otvoria. Tak ako sme na začiatku koronakrízy okamžite prešli na dištančnú výučbu, teraz sa chceme čo najskôr vrátiť do školského života, tak ako sme boli zvyknutí. Chceme sa zamerať najmä na aktivity, ktoré sa nedali uskutočňovať pri dištančnej výučbe, a to skupinovú prácu, robenie pokusov, praktické činnosti... Veríme, že po mesiacoch izolácie sa deti budú tešiť zo spoločnosti kamarátov, a že si spolu užijeme kopec zábavy.

News

Contact

 • Súkromná základná škola / Súkromné gymnázium GALILEO SCHOOL
  Dudvážska 6, 821 07 Bratislava 214
 • 02/4598 1928, 4598 1929

Photogallery