Navigation

Novinky / News

 • Vážení rodičia, radi by sme Vás pozvali na prezentácie projektov našich študentov ročníkov 1-6, ktoré sa uskutočnia v stredu 31. januára 2018 v jednotlivých triedach.

  Dear parents, we would like to invite you for the project presentations of our students of Grades 1-6 which will take place on Wednesday 31st January 2018 in the classrooms.

 • Rodičovské združenia pre základnú školu a gymnázium sa uskutočnia v stredu a štvrtok, 10. a 11. januára 2018 od 14.30 do 17.30 hod. Termín s triednym učiteľom si môžete rezervovať zapísaním sa na konkrétny čas na recepcii školy alebo telefonicky na tel. č. 02/4598 1928.

  We would like to inform you that the parents meetings for Primary,Secondary and High School will take place on Wednesday and Thursday, 10th and 11th January 2018 from 14.30 until 17.30. Please, book an appointment with the class teacher by signing up for a particular time at the school reception desk or on the tel. no. 02/4598 1928.

 • Radi by sme vás informovali, že rodičovské združenia pre materskú školu sa uskutočnia v stredu a štvrtok, 22. a 23.novembra 2017 od 15.00 do 17.00 hod. Prosím, rezervujte si stretnutie s triednym učiteľom zapísaním sa na konkrétny čas na recepcii školy alebo telefonicky na tel. č. 02/4598 1928.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  We would like to inform you that the parents meetings for Kindergarten will take place on Wednesday and Thursday, 22nd and 23rd November 2017 from 15.00 until 17.00. Please book an appointment with the class teacher by signing up for a particular time at the school reception desk or on the tel. no. 02/4598 1928.

 • STRETNUTIA RODIČOV A UČITEĽOV

  Dovoľujeme si vás upozorniť, že sa v dňoch 8. a 9.11. (streda a štvrtok) uskutočnia stretnutia rodičov a učiteľov. Na konkrétne termíny k triednym učiteľom sa môžete zapísať na recepcii školy alebo telefonicky. (pevná linka 02-45 98 19 28) Predmetom rozhovorov budú štvrťročné hodnotenia žiakov a výsledky štvrťročných písomiek.

  TEACHER – PARENTS MEETING

  Let us bring to your attention, that on 8. and 9.11. (Wednesday and Thursday) the teacher – parent meeting will be held. You can schedule a meeting with a teacher personally at the reception desk or by phone (02/4598 1928). The talks will be about quarterly student assessment and results of quarterly tests.

News

Contact

 • Súkromná základná škola / Súkromné gymnázium GALILEO SCHOOL
  Dudvážska 6, 821 07 Bratislava 214
 • 02/4598 1928, 4598 1929

Photogallery