Navigation

 • GALILEO INFO DEC2016

 • Expert Geniality Show

  Radi by sme vás informovali o súťaži Expert Geniality Show, ktorá sa uskutoční 1.12.2016 v budove školy a zúčastnia sa jej vybraní študenti 6.-8.ročníka základnej školy a 1.-2.ročníka gymnázia v čase 9:50-11:15. Viac info http://sutazexpert.sk/

 • GALILEO INFO NOV2016

  Vážení rodičia,

  v pondelok 21.11.2016 naplánovala Západoslovenská distribučná spoločnosť odstávku elektrickej energie, ktorá zahŕňa aj našu školu.

  Z tohto dôvodu sme nútení vyhlásiť na tento deň riaditeľské voľno.

  Ospravedlňujeme sa za spôsobené komplikácie.

   

  Zároveň si Vás touto cestou dovoľujeme informovať, že zajtra vo štvrtok dňa 17.11.2016 bude štátny sviatok a škola bude zatvorená. V piatok sa už deti učia podľa platného rozvrhu.

   


   

  Dear parents,

  The Electricity Board is planning an electricity power supply cut-off on Monday 21st November 2016.

  Due to this fact the school will be closed on Monday 21st November 2016.

  We are sorry for any inconvenience caused by this.

   

  We would like to inform you that there is a national holiday tomorrow on Thursday, 17th of November, and there will be no school.  On Friday the regular schedule will be followed.

   

  S pozdravom / Best regards

   

  GALILEO SCHOOL

   

 • Rodičovské združenia MŠ / Parents meetings for Kindergarten

  Radi by sme vás informovali, že rodičovské združenia pre materskú školu sa uskutočniaí v stredu a štvrtok, 23. a 24. novembra 2016 od 15.00 do 17.00 hod. Prosím, rezervujte si stretnutie s triednym učiteľom zapísaním sa na konkrétny čas na recepcii školy alebo telefonicky na tel. č. 02/4598 1928.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  We would like to inform you that the parents meetings for Kindergarten will take place on Wednesday and Thursday, 23rd and 24th November 2016 from 15.00 until 17.00. Please book an appointment with the class teacher by signing up for a particular time at the school reception desk or on the tel. no. 02/4598 1928.

 • Rodičovské združenia ZŠ,GYM / Parents meetings for Primary and High School

  Rodičovské združenia pre základnú školu a gymnázium sa uskutočnia v pondelok a utorok, 7. a 8. novembra 2016 od 14.30 do 17.30 hod. Termín s triednym učiteľom si môžete rezervovať zapísaním sa na konkrétny čas na recepcii školy alebo telefonicky na tel. č. 02/4598 1928.


  We would like to inform you that the parents meetings for Primary,Secondary and High School will take place on Monday and Tuesday, 7th and 8th November 2016 from 14.30 until 17.30. Please, book an appointment with the class teacher by signing up for a particular time at the school reception desk or on the tel. no. 02/4598 1928.

 • GALILEO INFO OCT2016

 • Rodičovské združenie / Parents meetings

  hneď prvý týždeň školského roka 2016/2017 nás čakajú rodičovské stretnutia a preto nám dovoľte touto cestou pozvať Vás na slávnostné zahájenie školského roka a oznámiť Vám harmonogram úvodného rodičovského združenia, ktoré sa budú konať nasledovne:

  6.9.2016 (utorok) o 15.00 hod. triedy prvého ročníka – Grade 1A, 1B, 1C, 1D

  6.9.2016 (utorok) o 16.00 hod. triedy druhého ročníka – Grade 2A, 2B, 2C

  7.9.2016 (streda) o 15.00 hod. triedy Middle School – Grade 6, 7, 8

  7.9.2016 (streda) o 16.00 hod. triedy Gymnázia  1 – 5

  8.9.2016 (štvrtok) o 15.00 hod. triedy tretieho ročníka – Grade 3A, 3B, 3C

  8.9.2016 (štvrtok) o 16.00 hod. triedy štvrtého ročníka – Grade 4A, 4B, 4C

  9.9.2016 (piatok) o 15.00 hod. triedy piateho ročníka – Grade 5A, 5B, 5C

   

  Materská školka bude mať úvodné rodičovské stretnutie po slávnostnom otvorení  5.9.2016 vo vlastných triedach.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Please, let us invite you to the New academic year festive opening and to the introductory Parents-Teacher meetings that will take place on the following days:

  6.9.2016 (Tuesday) at 3 pm for the Grade 1 classes – Grade 1A, 1B, 1C, 1D

  6.9.2016 (Tuesday) at 4 pm for the Grade 2 classes – Grade 2A, 2B, 2C

  7.9.2016 (Wednesday) at 3 pm for the Middle School – Grade 6, 7, 8

  7.9.2016 (Wednesday) at 4 pm for the High School - Grade  1 – 5

  8.9.2016 (Thursday) at 3 pm for the Grade 3 classes – Grade 3A, 3B, 3C

  8.9.2016 (Thursday) at 4 pm for the Grade 4 classes – Grade 4A, 4B, 4C

  9.9.2016 (Friday) at 3 pm for the Grade 5 – Grade 5A, 5B, 5C

   

  Kindergarten Parents-Teacher meetings will be right after New academic year festive opening and will take place in the kindergarten classes.

   

   

 • Rodičovské združenie pre ZŠ,Gym / Parents meetings for Primary and High School

  Rodičovské združenie pre základnú školu a gymnázium sa uskutoční vo štvrtok a piatok, 16. a 17. júna 2016 od 14.30 do 17.30 hod. Termín s triednym učiteľom si môžete rezervovať zapísaním sa na konkrétny čas na recepcii školy alebo telefonicky na tel. č. 02/4598 1928.


  We would like to inform you that the parents meetings for Primary,Secondary and High School will take place on Thursday and Friday, 16th and 17th of June 2016 from 14.30 until 17.30. Please, book an appointment with the class teacher by signing up for a particular time at the school reception desk or on the tel. no. 02/4598 1928.

 • YLE test info

  Radi by sme Vám pripomenuli blížiaci sa termín YLE skúšok, ktoré sa budú konať vo štvrtok 5.5.2016 v budove GALILEO SCHOOL. 

  Ak je Vaše dieťa prihlásené na tento test prosím zabezpečte, aby bolo v škole o 8:00. Skúšky budú s prestávkami trvať až do 12:00 a šieste vyučovacie hodiny budú prebiehať tak, ako zvyčajne.

  Testovacie miestosti sú: 3A, 3B, 3C a 3D.

  Čakacia miestnosť: Projection Room

   

  Informácie ohľadom organizácie dňa pre rodičov detí, ktoré neabsolvujú test:

  Trieda:

  2A a 2C sa budú spájať, vyučovanie bude prebiehať v triede 2A a aj podľa rozvrhu 2A

  3C a 3A sa budú spájať, vyučovanie bude prebiehať v triede 2C podľa rozvrhu 3C

  3B sa presúva do triedy 4A vyučovanie bude prebiehať podľa svojho rozvrhu

  3D sa presúva do triedy 7C vyučovanie bude prebiehať podľa svojho rozvrhu

  2B zostáva vo svojej triede

  4A deti sa rozdelia do 4B a 4C

  7C sa spojí so 7B vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu 7B

  Jazyky z Projection Room sa budú vyučovať buď vo vonkajšej triede, alebo PC.

  Zvonenie bude vypnuté.

  ______________________________________________________________________________

  We would like o remind you that the day of YLE exams is almost here. The exams are going to take place in GALILEO SCHOOL on 5th May.

  In case your child is taking the test, we would like to ask you to make sure that your child is at school at 8 am. The exams are going to last until 12:00 and children are going to continue their normal schedule with the sixth lesson.

   

  The rooms in which the exams are going to take place are: 3A, 3B, 3C. 3D.

  The waiting room: Projection room

   

  Information for parents of children that are NOT taking the exam:

  2A and 2C are joining together, kids will be in 2A classroom, education according to 2A timetable

  3C and 3A are joining together, kids will be in 2C classroom, education according to 3C timetable

  3B moving to 4A classroom, education according to their own timetable

  3D moving to 7C classroom, education according to their own timetable

  2B stay in their own classroom

  4A kids will be split between 4B and 4C classes.

  7B and 7C are joining together in 7B classroom, education according to 7B timetable

  Language classes are going to be moved either to outdoor class, or in the PC room.

   

  The ringing will be turned off for the day.

   

 • VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK NA GYMNÁZIUM GALILEO SCHOOL

  VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK NA GYMNÁZIUM GALILEO SCHOOL
           
  Kód Test Esej Celkovo výsledok
  16006 20 20 40 prijatý/á
  16011 20 19 39 prijatý/á
  16030 20 18 38 prijatý/á
  16007 20 17 37 prijatý/á
  16014 20 17 37 prijatý/á
  16015 19 18 37 prijatý/á
  16020 17 20 37 prijatý/á
  16021 19 18 37 prijatý/á
  16028 19 18 37 prijatý/á
  16008 17 18 35 prijatý/á
  16027 20 15 35 prijatý/á
  16013 20 14 34 prijatý/á
  16035 20 14 34 prijatý/á
  16004 20 13 33 prijatý/á
  16025 19 14 33 prijatý/á
  16031 19 14 33 prijatý/á
  16034 19 14 33 prijatý/á
  16001 17 14 31 prijatý/á
  16017 19 11 30 prijatý/á
  16026 20 10 30 prijatý/á
  16005 20 9 29 prijatý/á
  16010 20 9 29 prijatý/á
  16016 19 10 29 prijatý/á
  16002 20 8 28 prijatý/á
  16003 17 10 27 prijatý/á
  16033 20 7 27 prijatý/á
  16022 18 8 26 prijatý/á
  16036 20 5 25 prijatý/á
  16009 15 9 24 prijatý/á
  16019 18 6 24 prijatý/á
  16023 18 6 24 prijatý/á
  ------------ -------------- -------------------- ------------------------ ------------------
  16018 18 5 23  
  16024 15 8 23  
  16012 15 6 21  
  16032 16 5 21  
  16029 14 4 18  
 • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ / 1st GRADE ENROLLMENT

  Slávnostný zápis budúcich prvákov z predškolských tried sa bude tento rok konať v piatok 15. apríla 2016.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Children from our Prep classes will be enrolled into the 1st grade of Primary school on Friday 15th April, 2016.

 • Rodičovské združenie pre ZŠ,GYM / Parents meetings

  Rodičovské združenie pre základnú školu a gymnázium sa uskutoční v pondelok a utorok, 18. a 19. apríla 2016 od 14.30 do 17.30 hod. Termín s triednym učiteľom si môžete rezervovať zapísaním sa na konkrétny čas na recepcii školy alebo telefonicky na tel. č. 02/4598 1928.


  We would like to inform you that the parents meetings for Primary,Secondary and High School will take place on Monday and Tuesday, 18th and 19th of April 2016 from 14.30 until 17.30. Please, book an appointment with the class teacher by signing up for a particular time at the school reception desk or on the tel. no. 02/4598 1928.

 • VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

  Veľkonočné prázdniny sa pre žiakov našej školy začnú vo štvrtok  24. marca 2016. Do školy sa deti vrátia v stredu 30. marca 2016.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  EASTER HOLIDAYS

  There will be no school from Thursday, 24th of March until Tuesday, 29th of March. Classes will resume again on Wednesday, 30th of March, 2016.

   

 • RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRE MATERSKÚ ŠKOLU/ PARENTS MEETINGS FOR KINDERGARTEN

  Radi by sme vás informovali, že rodičovské združenie pre materskú školu sa uskutoční v utorok a v stredu, 15. a 16. marca 2016 od 15.00 do 17.00 hod. Prosím, rezervujte si stretnutie s triednym učiteľom zapísaním sa na konkrétny čas na recepcii školy alebo telefonicky na tel. č. 02/4598 1928.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  We would like to inform you that the parents meetings for Kindergarten will take place on Tuesday and Wednesday, 15th and 16th of March 2016 from 15.00 until 17.00. Please book an appointment with the class teacher by signing up for a particular time at the school reception desk or on the tel. no. 02/4598 1928.

 • PREZENTÁCIA PROJEKTOV / PROJECTS PRESENTATION

  Radi by sme Vás pozvali na prezentácie projektov našich študentov, ktoré sa uskutočnia v piatok, 29. januára 2016 v jednotlivých triedach.

  Trieda

  Čas

  Miestnosť

  1A

   

  8:15-9:00

  1A

  1B

  9:00-9:45

  1B

  1C

  8:30-8:50

  1C

  2A

   

  9:00-9:30

  Projection Room

  2B

   

  8:20-9:00

  2B

  2C

   

  8:30-9:00

  2C

  3A

  9:30-10:00

   

  3A

  3B

  8:15-9:00

   

  3B

  3C

  8:30-9:00

   

  3C

  3D

  8:30-9:00

   

  3D

  4A

  8:20-9:00

   

  4A

  4B

  9:30-10:00

   

  4B

  4C

  9:00-9:20

   

  4C

  5A

  10:00-10:30

   

  5A

  5B

  9:50-10:50

   

  5B

  5C

  9:00-9:30

   

  5C

  5D

  9:40-10:10

   

  Proj Room

  6A

  9:10-9:50

   

  6A

  6B

  10:30-11:00

   

  Proj Room

  6C

  10:00-10:40

   

  6C

  7A

  10:00-10:45

   

  7A

  7B

  11:00-11:45

   

  7B

  7C

  11:30-12:00

   

  7C

  8A

  11:15-12:00

   

  8A

  8B

  11:15-11:45

  Proj Room

   
  We would like to invite you for the project presentations of our students which will take place on Friday, 29th January 2016 in their classrooms.

  Class

  Time

  Room

  1A

   

  8:15-9:00

  1A

  1B

  9:00-9:45

  1B

  1C

  8:30-8:50

  1C

  2A

   

  9:00-9:30

  Projection Room

  2B

   

  8:20-9:00

  2B

  2C

   

  8:30-9:00

  2C

  3A

  9:30-10:00

   

  3A

  3B

  8:15-9:00

   

  3B

  3C

  8:30-9:00

   

  3C

  3D

  8:30-9:00

   

  3D

  4A

  8:20-9:00

   

  4A

  4B

  9:30-10:00

   

  4B

  4C

  9:00-9:20

   

  4C

  5A

  10:00-10:30

   

  5A

  5B

  9:50-10:50

   

  5B

  5C

  9:00-9:30

   

  5C

  5D

  9:40-10:10

   

  Proj Room

  6A

  9:10-9:50

   

  6A

  6B

  10:30-11:00

   

  Proj Room

  6C

  10:00-10:40

   

  6C

  7A

  10:00-10:45

   

  7A

  7B

  11:00-11:45

   

  7B

  7C

  11:30-12:00

   

  7C

  8A

  11:15-12:00

   

  8A

  8B

  11:15-11:45

  Proj Room

   
   
 • Rodičovské združenie 11-12.1.2016 / Parents meetings 11-12.1.2016

  RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

  Radi by sme Vás vopred informovali, že rodičovské združenie pre základnú školu a gymnázium sa uskutoční v pondelok a utorok, 11. a 12. januára 2016 od 14:30 do 17:30 hod. Prosím, rezervujte si stretnutie s triednym učiteľom zapísaním sa na konkrétny čas na recepcii školy alebo telefonicky na tel. č. 02/45981928.


  PARENTS´ MEETING

  The parents´ meetings for primary and secondary school will take place on Monday and Tuesday, 11th and 12th January 2016 from 14.30 until 17:30. You can make an appointment with a class teacher by signing up at the reception desk or call 02/4598 1928 to schedule an appointment.

 • PREZENTÁCIA PROJEKTOV / PROJECTS PRESENTATION

  Radi by sme Vás pozvali na prezentácie projektov našich študentov, ktoré sa uskutočnia v piatok, 26. júna 2015 v jednotlivých triedach.

  Trieda

  Čas

  Miestnosť

  1A

  8:15-8:40

  1A

  1B

  9:15-9:45

  1B

  1C

  8:50-9:20

  1C

  2A

  8:30-9:00

  Gym5

  2B

  9:00-9:45

  2B

  2C 25.6.

  8:30-9:00

  PC2

  2D

  9:00-9:30

  2D

  3A

  9:30-9:55

  3A

  3B

  9:30-9:50

  3B

  3C

  9:30-9:55

  3C

  4A

  9:50-10:30

  4A

  4B

  10:00-10:50

  4B

  4C

  8:00-8:50

  4C

  4D

  10:00-10:45

  4D

  5A

  8:00-8:25

  5A

  5B

  10:00-10:20

  Projektorová miestnosť

  5C

  10:20-10:40

  5C

  5D

  11:15-11:45

  Projektorová miestnosť

  6A

  11:15-12:00

  6A

  6B

  8:20-9:05

  6B

  6C

  12:00-12:45

  Projektorová miestnosť

  7A

  13:00-13:30

  Projektorová miestnosť

  7B

  12:05-12:35

  7B

  8A

  12:00-12:30

  GYM5

  8B

  12:00-12:30

  8B

  We would like to invite you for the project presentations of our students which will take place on Friday, 26th June 2015 in their classrooms.

  Class

  Time

  Classroom

  1A

  8:15-8:40

  1A

  1B

  9:15-9:45

  1B

  1C

  8:50-9:20

  1C

  2A

  8:30-9:00

  Gym5

  2B

  9:00-9:45

  2B

  2C on 25th of June

  8:30-9:00

  PC2

  2D

  9:00-9:30

  2D

  3A

  9:30-9:55

  3A

  3B

  9:30-9:50

  3B

  3C

  9:30-9:55

  3C

  4A

  9:50-10:30

  4A

  4B

  10:00-10:50

  4B

  4C

  8:00-8:50

  4C

  4D

  10:00-10:45

  4D

  5A

  8:00-8:25

  5A

  5B

  10:00-10:20

  Projection room

  5C

  10:20-10:40

  5C

  5D

  11:15-11:45

  Projection room

  6A

  11:15-12:00

  6A

  6B

  8:20-9:05

  6B

  6C

  12:00-12:45

  Projection room

  7A

  13:00-13:30

  Projection room

  7B

  12:05-12:35

  7B

  8A

  12:00-12:30

  GYM5

  8B

  12:00-12:30

  8B

   
 • Projekty škôlkárov / Kindergarten projects

  PROJEKTY ŠKOLKÁROV

  Vážení rodičia,

  dovoľte nám pozvať Vás na prezentácie projektov našich škôlkárov, ktoré sa uskutočnia vo štvrtok a piatok 18.-19.6.2015 podľa nasledovného programu:

  18.júna (štvrtok)

  8:30 KITTENS

  8:30 – BUMBLEBEES

  9:00 – PUPPIES

   

  19.júna (piatok)

  8:30 – LADYBIRDS

  8:20 – BIRDS

  8:30 – BUTTERFLIES

  9:00 – PANDAS

  9:00 – LIONS


   

  KINDERGARTEN PROJECTS


  Dear parents,

  Let us invite you to our kindergarten projects, that are going to take place on 18th and 19th June 2015 based on following Schedule:

  18th June (Thursday)

  8:30 KITTENS

  8:30 – BUMBLEBEES

  9:00 – PUPPIES

   

  19th June (Friday)

  8:30 – LADYBIRDS

  8:20 – BIRDS

  8:30 – BUTTERFLIES

  9:00 – PANDAS

  9:00 – LIONS

News

Contact

 • Súkromná základná škola / Súkromné gymnázium GALILEO SCHOOL
  Dudvážska 6, 821 07 Bratislava 214
 • 02/4598 1928, 4598 1929

Photogallery